Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4800 : พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสวันเปิด ปีการศึกษา 2562 และพิธีแสดงความยินดี และต้อนรับคณะภราดา วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
 
        โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสวันเปิด ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงอันเดรียส ฟิลิปเป้ ฮารามิโล เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์แห่งลูร์ดลำปาง เป็นประธานในพิธีมิสซาขอบพระคุณ เพื่อขอพร

จากพระเจ้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต คุ้มครองดูแลโรงเรียน คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางให้ดำเนินงานกิจการให้ประสบผลสำเร็จ และให้นักเรียนมีความตั้งใจต่อการเรียน ไม่ประพฤติในทางที่ไม่ดี มีความสามารถในทุกๆด้าน

พร้อมกันนี้ได้มีพิธีแสดงความยินดี และต้อนรับ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา โอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ภราดาจรัญ ศรีหล้า และภราดาคมสันต์ หมูนคำ ที่เข้าบริหารพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ในปีการศึกษา 2562 โดยมี

ภราดาชุมพล ดีสุดจิต จิตตาภิบาลโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางเป็นตัวแทน คณะครู นักเรียน และบุคลากร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 92 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มาสเตอร์  กันต์บดี    สีนวล       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: เด็กชาย  คณิศร    จิตรมั่น    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - พิธีมิสซาเปิดภาคเรียน
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5