Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4797 : การปฐมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562


            ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง กล่าวเปิด

การปฐมนิเทศพร้อมให้โอวาท และพูดถึงนโยบายด้านการจัดการศึกษา ของโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2562  พร้อมกันนี้ ทางฝ่ายวิชาการ โดย มิสกัลยาลักษณ์ สุผาครอง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  มิสธิดารัตน์ ราชสีห์  รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา

มิสคนึงนิจ แก้วกิตติ หัวหน้างานวัด และประเมินผล  และมาสเตอร์สุรพงษ์ เหล่าจันตา หัวหน้าแผนกปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน ชี้แจ้งเรื่องระเบียบวินัย แนวปฏิบัติของนักเรียน ต่างๆของทางโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามอย่างเหมาะสม ณ ห้องประชุม

สุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 77 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 2 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ปฐมนิเทศนักเรียนระดับ ม.ต้น,ม.ปลาย
       - 6.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4