[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
กำหนดการสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
กำหนดการสัปดาห์ห้องสมุด “ Read for Life”
กำหนดการงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
กำหนดการพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2555
กำหนดการ ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
กำหนดการ พิธีมิสซาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2555
กำหนดการ ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ปฏิทินภาคฤดูร้อนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2555
กำหนดการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ สมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง
รายชื่อครูที่รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของบุคลากรโรงเรียนเอกชน
ปฏิทินภาคฤดูร้อนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2555
กำหนดการแข่งขันกีฬาประเพณี อัสสัมชัญ-มงฟอร์ต ครั้งที่ 42
กำหนดการจัดงานวันครู พ.ศ.2555 ครั้งที่ 56
กำหนดการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ มัธยมศึกษาปีที่ 1
กำหนดการพิธีเปิดงานฉลอง '' Christmas Fair 2011''
การฝึกซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัย แผนกปฐมวัย
กำหนดการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ มัธยมศึกษาปีที่ 3
กำหนดการแข่งขันกีฬาสีภายใน "เข็มแดงเกมส์ 2011"
ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2554
ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2554
เชิญชวนนักเรียนระดับประถมศึกษา ร่วมกิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์
กำหนดการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ประถมศึกษาปีที่ 6
กำหนดการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ประถมศึกษาปีที่ 5
สรุปผลการแข่งขันกรีฑานักเรียน โรงเรียนภูมิภาคจังหวัดลำปาง 2554
ผลการประกวดการออกแบบ เสื้อเข็มแดงเกมส์ 2011
ขอเชิญคุณครูระดับประถมศึกษาทุกท่าน อบรมการใช้โปรแกรม SWIS
ปฏิทินเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2554
กำหนดการ ค่าย Day Camp ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
แผนกมัธยมฯขอเชิญหัวแผนก หัวหน้างาน/โครงการ เข้าร่วมอบรมการใช้ ระบบบริหารโรงเรียน "SWIS" ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2554
เชิญหัวหน้าสายประชุม เวลา 14.00 น ณ ห้องหัวหน้าแผนกมัธยม
ขั้นตอนวิธีการ "เพิ่มแผนงาน/โครงการ"
กำหนดการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน สมศ. รอบ 3
ขอเชิญประชุมการสร้างอาคารสุวรรณสมโภช
แบบฟอร์มการแข่งขันออกแบบเสื้อเข็มแดงเกมส์ 2011
กำหนดการ พิธีสวนสนาม ทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ
กำหนดการ เปิดการแข่งขันกีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 11
ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าเรียนวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1
กำหนดการ งานวันสุนทรภู่
รายชื่อผู้บริหารและครู ที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2554

|<  <   4 5 6 7