[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2554
เชิญชวนนักเรียนระดับประถมศึกษา ร่วมกิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์
กำหนดการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ประถมศึกษาปีที่ 6
กำหนดการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ประถมศึกษาปีที่ 5
สรุปผลการแข่งขันกรีฑานักเรียน โรงเรียนภูมิภาคจังหวัดลำปาง 2554
ผลการประกวดการออกแบบ เสื้อเข็มแดงเกมส์ 2011
ขอเชิญคุณครูระดับประถมศึกษาทุกท่าน อบรมการใช้โปรแกรม SWIS
ปฏิทินเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2554
กำหนดการ ค่าย Day Camp ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
แผนกมัธยมฯขอเชิญหัวแผนก หัวหน้างาน/โครงการ เข้าร่วมอบรมการใช้ ระบบบริหารโรงเรียน "SWIS" ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2554
เชิญหัวหน้าสายประชุม เวลา 14.00 น ณ ห้องหัวหน้าแผนกมัธยม
ขั้นตอนวิธีการ "เพิ่มแผนงาน/โครงการ"
กำหนดการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน สมศ. รอบ 3
ขอเชิญประชุมการสร้างอาคารสุวรรณสมโภช
แบบฟอร์มการแข่งขันออกแบบเสื้อเข็มแดงเกมส์ 2011
กำหนดการ พิธีสวนสนาม ทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ
กำหนดการ เปิดการแข่งขันกีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 11
ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าเรียนวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1
กำหนดการ งานวันสุนทรภู่
รายชื่อผู้บริหารและครู ที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2554

|<  <   3 4 5 6