[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
ผลการแข่งขันกีฬา กรีฑา กีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ประจำปี 2559
เชิญร่วมสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "ครูต้นแบบ" โครงการ "บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน" ประจำปี 2559-2560
สาระความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก ทำกิจกรรมในเว็บไซต์ร่วมกับเพื่อนนักเรียน และประชาชนหลายๆประเทศ
กำหนดการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 15
ประกาศเกียรติบัตรโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "คนลำปาง ร่วมใจ สวมหมวดนิรภัย มีวินัยจราจร" ประจำปี 2559
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 ชุด
กำหนดการจัดงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ งานสัปดาห์ห้องสมุด
กำหนดการแข่งขันกีฬาประเพณีวันอัสสัมชัญ
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ประจำปีการศึกษา 2558
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ระดับประถมศึกษา
กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ
กำหนดการวันอัสสัมชัญ
กำหนดการแห่เทียนพรรษา
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านดนตรี) เพื่อคัดเลือกตัวแทน สพป.ลำปาง เขต 1
กำหนดการพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น
ผลการแข่งขันฟุตบอล 7 คน นานาชาติ ครั้งที่ 1 และฟุตบอลโรงเรียนธนาคารออมสิน รอบคัดจังหวัดลำปาง
ประกาศผลสอบราคาซื้อโทรทัศน์สี(LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 ชุด
กิจกรรมประกวดออกแบบเสื้อกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดการ และแผนผังพิธีไหว้ครู
ศูนย์ภาษาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางได้เปิดคอร์สสอนภาษาอังกฤษ สำหรับสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษสากลของเคมบริดจ์
กำหนดพิธีเปิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี
กำหนดการส่ง-รับกองลูกเสือ และพิธีปิดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
กำหนดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
กำหนดการ พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น
กำหนดการ วันสุนทรภู่ (26 มิถุนายน 2558)
กำหนดการ กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2558)
กำหนดการ พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (20 กรกฏาคม 2558)
กำหนดการ กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา (29 กรกฎาคม 2558)
กำหนดการ พิธีเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี
กำหนดการ งานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช (04/12/57)
กำหนดการ ค่ายเพื่อมงฟอร์ต ครั้งที่ 16 (5-10/12/57)
กำหนดการ งาน Christmas Fair สลากการกุศล 2014 (24/12/57)
กำหนดการ งาน ACL Family Night 2014 (23/12/57)
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
กำหนดการ กิจกรรมวันอัสสัมชัญลำปาง
กำหนดการ พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ
กำหนดการ วันคล้ายวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (15-07-57)
กำหนดการ พิธีสวนสนามทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ เนตรนารี (01-07-57)
กำหนดการ พิธีเปิดกีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 17
กำหนดการ พิธีไหว้ครู (12-06-57)
กำนหนดการ วันสุนทรภู่ (26-06-57)
กำหนดการ พิธีเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ (05-06-57)
วิธีเข้าไปล็อกอินใช้บริการตู้ออนไลน์เคาน์เตอร์เซอร์วิส
กำหนดการ เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
สรุปรายได้-ค่าใช้จ่าย กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน และสัมผัสชีวิตบ้านห้วยน็อต
กำหนดการ พิธีบูชาขอบพระคุณ และวันสถาปนาโรงเรียน (10-02-57)
กำหนดการ พิธีปิดกองลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ (13-02-57)
กำหนดการ พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 (28-02-57)
กำหนดการ พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนอนุบาลศึกษาปีที่ 3 (08-03-57)
กำหนดการแข่งขันกีฬาสี "เข็มแดงเกมส์ 2013" ระดับปฐมวัย (29/11/56)

|<  <   1 2 3 4 5 6  >   >|