[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
กำหนดการ วันอัสสัมชัญ สมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (วันที่ 15 สิงหาคม 2560)
กำหนดการ งานฝึกอบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษจราจรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 18-19 สิงหาคม 2560)
กำหนดการ พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 20 กรกฎาคม 2560)
สรุปผลการแข่งขันฟุตบอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 20
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ระดับประถมศึกษา (วันที่ 15 กรกฎาคม 2560)
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ระดับมัธยมศึกษา (วันที่ 15 กรกฎาคม 2560)
กำหนดการ งานหล่อเทียนพรรษา และกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา วันที่ 3,7 กรกฎาคม 2560
กำหนดการ พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น วันที่ 15 กรกฎาคม 2560
กำหนดการ ฝึกซ้อมอัคคีภัย และฝึกซ้อมเตรียมรับมือแผ่นดินไหว วันที่ 28-29 มิถุนายน 2560
กำหนดการ วันปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย (วันที่ 3 มิถุนายน 2560)
กำหนดการ วันภราดา และพิธีเสกอาคารเซนต์หลุยส์ (วันที่ 13 มิถุนายน 2560)
กำหนดการ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
กำหนดการ พิธีเปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 15 มิถุนายน 2560)
ราคาหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560
กำหนดการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4 - 6 ปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560
ชมวีดีโอการแสดง งาน ACL CHARITY NIGHT วันที่ 28 มกราคม 2560
ชมวีดีโอการแสดง งาน ACL CHARITY NIGHT วันที่ 27 มกราคม 2560
กำหนดการ พิธีปิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
กำหนดการงาน “ACL Charity Night” วันที่ 27-28 มกราคม 2560
กำหนดการ งาน ACL Charity Night
กำหนดการ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และมิสซาปิดปีการศึกษา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
กำหนดการ ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ ชั้น ม.4-ม.5 วันที่ 13-14 มกราคม 2560
กำหนดการ Day Camp ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ม.4 และการอยู่ค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ม.5 วันที่ 13-14 มกราคม 2560
กำหนดการ พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษานักเรียนชั้น ม.6 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล Lucky Draw Christmas 2016 วันที่ 23 ธันวาคม 2559
กำหนดการพิธีอวยพรวันคริสต์มาส และวันปีใหม่ .. และผังกิจกรรม Christmas Fair 2016
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (ระบบสอบภายใน)
ตารางสอบ และแผนผังที่นั่งสอบ นักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบสอบภายใน) ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบสอบภายใน) ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระบบโควตาเรียน และ กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษา และศิลปวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 6
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
การเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาสี “เข็มแดงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2559”
กำหนดการแข่งขันกีฬาสี "เข็มแดงเกมส์ 2016"
ผลการแข่งขันกีฬา กรีฑา กีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ประจำปี 2559
เชิญร่วมสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "ครูต้นแบบ" โครงการ "บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน" ประจำปี 2559-2560
สาระความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก ทำกิจกรรมในเว็บไซต์ร่วมกับเพื่อนนักเรียน และประชาชนหลายๆประเทศ
กำหนดการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 15
ประกาศเกียรติบัตรโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "คนลำปาง ร่วมใจ สวมหมวดนิรภัย มีวินัยจราจร" ประจำปี 2559
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 ชุด
กำหนดการจัดงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ งานสัปดาห์ห้องสมุด
กำหนดการแข่งขันกีฬาประเพณีวันอัสสัมชัญ
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ประจำปีการศึกษา 2558
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ระดับประถมศึกษา

|<  <   1 2 3 4 5 6 7  >   >|