[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
กำหนดการ ค่ายเพื่อมงฟอร์ต ครั้งที่ 16 (5-10/12/57)
กำหนดการ งาน Christmas Fair สลากการกุศล 2014 (24/12/57)
กำหนดการ งาน ACL Family Night 2014 (23/12/57)
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
กำหนดการ กิจกรรมวันอัสสัมชัญลำปาง
กำหนดการ พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ
กำหนดการ วันคล้ายวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (15-07-57)
กำหนดการ พิธีสวนสนามทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ เนตรนารี (01-07-57)
กำหนดการ พิธีเปิดกีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 17
กำหนดการ พิธีไหว้ครู (12-06-57)
กำนหนดการ วันสุนทรภู่ (26-06-57)
กำหนดการ พิธีเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ (05-06-57)
วิธีเข้าไปล็อกอินใช้บริการตู้ออนไลน์เคาน์เตอร์เซอร์วิส
กำหนดการ เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
สรุปรายได้-ค่าใช้จ่าย กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน และสัมผัสชีวิตบ้านห้วยน็อต
กำหนดการ พิธีบูชาขอบพระคุณ และวันสถาปนาโรงเรียน (10-02-57)
กำหนดการ พิธีปิดกองลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ (13-02-57)
กำหนดการ พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 (28-02-57)
กำหนดการ พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนอนุบาลศึกษาปีที่ 3 (08-03-57)
กำหนดการแข่งขันกีฬาสี "เข็มแดงเกมส์ 2013" ระดับปฐมวัย (29/11/56)
กำหนดการแข่งขันกีฬาสี "เข็มแดงเกมส์ 2013" ระดับประถมศึกษา (29/11/56)
กำหนดการแข่งขันกีฬาสี "เข็มแดงเกมส์ 2013" ระดับมัธยมศึกษา (28/11/56)
กำหนดการ พิธีเปิดงานฉลอง Christmas Fair 2013 (20/12/56)
กำหนดการ ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน และสัมผัสชีวิต (17-19/04/57)
กำหนดการ ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (6-8/12/56)
กำหนดการ เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
กำหนดการ เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กำหนดการ เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หลักเกณฑ์การแข่งขันประกวดออกแบบลายถังขยะโรงเรียน
กำหนดการเข้าค่าย Day Camp ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
กำหนดการ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
กำหนดการ งานแสดงผลงานนักเรียนกิจกรรมชุมนุม
กำหนดการ พิธีถวายเรื่องราชสักการะ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556
กำหนดการ วันแม่แห่งชาติ แผนกปฐมวัย (09-08-56)
กำหนดการ รักผูกพัน สายสัมพันธ์ แม่ลูก ACL แผนกประถมศึกษา (09-08-56)
กำหนดการ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี แผนกมัธยมศึกษา (09-08-56)
กำหนดการวันอัสสัมชัญ วันแม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ (15-08-56)
กำหนดการ พิธีเปิดกีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 16 (21/06/2556)
กำหนดการ พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดีกิจกรรมเด่น (07/07/2556)
กำหนดการ พิธีสวนสนาม ทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ เนตรนารี (01/07/2556)
กำหนดการ วันสุนทรภู่ (26/06/2556)
กำหนดการ พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556
กำหนดการ งานราชภัฎ IT Fair ครั้งที่ 8
กำหนดการ เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
กำหนดการ กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แผนกมัธยมศึกษา
กำหนดการ กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แผนกประถมศึกษา
กำหนดการ พิธีเปิดกองลูกเสือ และเนตรนารี ปีการศึกษา 2556
รางวัลคะแนน PRE-ประถมศึกษา รวม 4 วิชาแรก ระดับชั้น ป.6 อันดับที่ 1 ของจังหวัด
กำหนดการ งานมุฑิตาจิตครูเกษียณ และงานรดน้ำดำหัว ปี๋ใหม่เมือง
กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร จากสถาบัน Trinity College,London

|<  <   1 2 3 4 5 6  >   >|