[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
ขอชี้แจงให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
แหล่งข้อมูลติดตามปัญหาวิกฤติต่างๆ ในสังคม และความรู้แนวทางป้องกันและแก้ไข จากหน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างเป็นทางการ
แหล่งติดตามข้อมูลสถานการณ์วิกฤติต่างๆในสังคม ความรู้ แนวทางป้องกัน และแก้ไข โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาลานกิจกรรม จํานวน 3 แห่ง
ประกาศผลการประเมินความพร้อม นักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
สรุปผลการจับรางวัล Christmas Fair 2019
ประกาศผลการประเมินนักเรียนเข้าเรียนโครงการ CEP ระดับปฐมวัย และรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ ชั้น ป.4 และ ม.1
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่าน (ภายใน) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (โควตา) ปีการศึกษา 2563
คุณสมบัติของผู้ลงสมัคร การเลือกตั้งประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
สรุปผลการแข่งขันกระโดดไกล กรีฑาสีภายใน "เข็มแดงเกมส์" ประเภทลาน ระดับปฐมวัย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562 สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ปีการศึกษา 2562
ประกาศแจ้งราคาหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2562
การดำเนินการให้เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมติคณะกรรมการบริหาร และกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ทำคะแนนได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561
ประกาศแจ้งวันสอบปลายภาค / แก้ 0 และ ร
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา TCAS-2562 รอบที่ 1 และประเภททุนการศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ประจำปีการศึกษา 2562
รางวัลปัทมะเสวี ปีการศึกษา 2561
รายงานผลการเรียนของแต่ละห้องที่ได้คะแนนสูงสุด นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561
ประกาศ เรื่อง การทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนมอบตัวรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2 ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562)
รู้จักฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่มากับมลภาวะ และวิธีการเลือกหน้ากากป้องกัน
สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง การแข่งขันทักษะทางวิชาการ “วันการศึกษาเอกชน ภาคเหนือ ประจำปี 2562 จ.พิษณุโลก
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนมอบตัวรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 ณ วันที่ 25 มกราคม 2562)
นโยบายโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปลอดโฟมและถุงพลาสติก
ประกาศผล Christmas Fair 2018 Lucky Draw วันที่ 21 ธันวาคม 2561
ACL MINI MARATHON RUN 4 FUN & SHARE Assumption College Lampang 20 Jan 2019
อัตราค่าเรียนกิจกรรมพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สนใจสอบถามรายละเอียดที่ มิสภวินตรา 086-9218533 กรอกใบสมัครพร้อมชำระเงินได้ที่ ห้องการเงิน
สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา สถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 วันที่ 17-20 ตุลาคม 2561
อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ผลการแข่งขัน และตารางคะแนน Assumption Academy League ครั้งที่ 1
นางสาวอภิชญา มาเอ้ย ชนะเลิศประกวดตราสัญลักษณ์กีฬานักเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 16
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ปีการศึกษา 2560
อัตราค่าเรียน กิจกรรมพิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561
ราคาหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561
การพัฒนาโครงการห้องเรียน Gifted สู่โครงการห้องเรียน Smart TECH
ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักเรียน โครงการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาความพร้อม (สอนเสริมภาคฤดูร้อน 2561) Summer School 2018
กำหนดการรับเอกสารหลักฐานการศึกษา สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2560
รายละเอียด ASSUMPTION SUMMER SCHOOL 2018 วันที่ 19 มีนาคม ถึง 20 เมษายน 2561
ประกาศรางวัล กิจกรรม "BLUE & WHITE NIGHT" 60 ปี วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผล CHRISTMAS FAIR 2017 THE GRAND LUCKY DRAW วันที่ 22 ธันวาคม 2560
สรุปผลการแข่งขันฟุตบอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 20
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ระดับประถมศึกษา (วันที่ 15 กรกฎาคม 2560)
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ระดับมัธยมศึกษา (วันที่ 15 กรกฎาคม 2560)
ราคาหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4 - 6 ปีการศึกษา 2560

    1 2 3 4  >   >|