[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการ กิจกรรม " Cool Kids Camp " แผนกปฐมวัย
ประกาศจัดจ้างตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
มูลนิธิ นิยม ปัทมะเสวี ร่วมแสดงความยินดี รางวัลพระราชทาน
โรงเรียนดนตรียามาฮ่าลำปาง ร่วมแสดงความยินดี รางวัลพระราชทาน
กำหนดการ งานฉลองรางวัลพระราชทาน
กำหนดการ วันผู้ปกครองพบครู ปีการศึกษา 2554
สรุปผลการแข่งขัน ACL โบว์ลิ่ง ครั้งที่ 6
ผลการประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน
หนังสือแสดงความยินดี รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
การแข่งขัน ACL โบว์ลิ่ง ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร เรียนดี กิจกรรมเด่น ปีการศึกษา 2553
กำหนดการ พิธีสดุดี นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าเรียนวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1
แผนผังการจราจรภายในโรงเรียน
โบร์ชัวร์ประชาสัมพันธ์ และใบสมัครเรียน Cambridge
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา "อัสสัมชัญ" และ "เซราฟิน"
กำหนดการ พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ นักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น

|<  <   5 6 7 8