[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.3 เข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 (ภายใน) ปีการศึกษา 2555
รายละเอียดการสมัครเรียน University of Cambridge ESOL examinations
รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 2554
การเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ CEP
ประกาศเลื่อนสอบ GAT/PAT ปี 2555 รอบ เดือนตุลาคม 2554
รายชื่อนักเรียน และห้องสอบ สสวท. ศูนย์สอบโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล Assumption Lampang Open
ใบสมัครโครงการเปิดโลกทัศน์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สัมพันธ์
กำหนดการ กิจกรรม SEM Camp 2011
กำหนดการ วันวิทยาศาสตร์และพิธียกย่องเชิดชูเกียรติยุวชนอัศวินทรู
โบว์ลิ่งการกุศล ACL สัมพันธ์ ครั้งที่ 6
กำหนดการ กิจกรรม " Cool Kids Camp " แผนกปฐมวัย
ประกาศจัดจ้างตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
มูลนิธิ นิยม ปัทมะเสวี ร่วมแสดงความยินดี รางวัลพระราชทาน
โรงเรียนดนตรียามาฮ่าลำปาง ร่วมแสดงความยินดี รางวัลพระราชทาน
กำหนดการ งานฉลองรางวัลพระราชทาน
กำหนดการ วันผู้ปกครองพบครู ปีการศึกษา 2554
สรุปผลการแข่งขัน ACL โบว์ลิ่ง ครั้งที่ 6
ผลการประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน
หนังสือแสดงความยินดี รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
การแข่งขัน ACL โบว์ลิ่ง ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร เรียนดี กิจกรรมเด่น ปีการศึกษา 2553
กำหนดการ พิธีสดุดี นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าเรียนวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1
แผนผังการจราจรภายในโรงเรียน
โบร์ชัวร์ประชาสัมพันธ์ และใบสมัครเรียน Cambridge
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา "อัสสัมชัญ" และ "เซราฟิน"
กำหนดการ พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ นักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น

|<  <   4 5 6 7