[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการ ปฐมนิเทศครูประจำการ ปีการศึกษา 2558-2560 วันที่ 9-10 กันยายน 2560
กำหนดการ การจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด วันที่ 22-23 สิงหาคม 2560
กิจกรรมประกวดออกแบบเสื้อกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2560
กำหนดการ และพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีวันอัสสัมชัญ (วันที่ 15 สิงหาคม 2560)
กำหนดการ วันอัสสัมชัญ สมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (วันที่ 15 สิงหาคม 2560)
กำหนดการ งานฝึกอบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษจราจรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 18-19 สิงหาคม 2560)
กำหนดการ พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 20 กรกฎาคม 2560)
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ระดับประถมศึกษา (วันที่ 15 กรกฎาคม 2560)
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ระดับมัธยมศึกษา (วันที่ 15 กรกฎาคม 2560)
กำหนดการ งานหล่อเทียนพรรษา และกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา วันที่ 3,7 กรกฎาคม 2560
กำหนดการ พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น วันที่ 15 กรกฎาคม 2560
กำหนดการ ฝึกซ้อมอัคคีภัย และฝึกซ้อมเตรียมรับมือแผ่นดินไหว วันที่ 28-29 มิถุนายน 2560
กำหนดการ วันปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย (วันที่ 3 มิถุนายน 2560)
กำหนดการ วันภราดา และพิธีเสกอาคารเซนต์หลุยส์ (วันที่ 13 มิถุนายน 2560)
กำหนดการ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
กำหนดการ พิธีเปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 15 มิถุนายน 2560)
ราคาหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560
กำหนดการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4 - 6 ปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560
ชมวีดีโอการแสดง งาน ACL CHARITY NIGHT วันที่ 28 มกราคม 2560
ชมวีดีโอการแสดง งาน ACL CHARITY NIGHT วันที่ 27 มกราคม 2560
ประกาศผลสอบกลางภาคเรียน 2/2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560
แผนที่การจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ และนิทรรศการวันวิชาการ วันที่ 18-20 มกราคม 2560
รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล Lucky Draw Christmas 2016 วันที่ 23 ธันวาคม 2559
กำหนดการพิธีอวยพรวันคริสต์มาส และวันปีใหม่ .. และผังกิจกรรม Christmas Fair 2016
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (ระบบสอบภายใน)
ตารางสอบ และแผนผังที่นั่งสอบ นักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบสอบภายใน) ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบสอบภายใน) ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระบบโควตาเรียน และ กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษา และศิลปวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 6
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
การเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาสี “เข็มแดงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2559”
กำหนดการแข่งขันกีฬาสี "เข็มแดงเกมส์ 2016"
กำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
ประกาศผลประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 ชุด
ผลการแข่งขันกีฬา กรีฑา กีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ประจำปี 2559
แบบเสื้อกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559 (สามารถสั่งจองเพิ่มเติมได้ที่มินิมาร์ท)
สาระความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก ทำกิจกรรมในเว็บไซต์ร่วมกับเพื่อนนักเรียน และประชาชนหลายๆประเทศ
กำหนดการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 15
ประกาศเกียรติบัตรโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "คนลำปาง ร่วมใจ สวมหมวดนิรภัย มีวินัยจราจร" ประจำปี 2559
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 ชุด
กำหนดการจัดงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ งานสัปดาห์ห้องสมุด
กำหนดการแข่งขันกีฬาประเพณีวันอัสสัมชัญ
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ประจำปีการศึกษา 2558
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ระดับประถมศึกษา

|<  <   1 2 3 4 5 6 7  >   >|