[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการจัดงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ งานสัปดาห์ห้องสมุด
กำหนดการแข่งขันกีฬาประเพณีวันอัสสัมชัญ
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ประจำปีการศึกษา 2558
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ระดับประถมศึกษา
กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ
กำหนดการวันอัสสัมชัญ
กำหนดการแห่เทียนพรรษา
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านดนตรี) เพื่อคัดเลือกตัวแทน สพป.ลำปาง เขต 1
กำหนดการพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น
ผลการแข่งขันฟุตบอล 7 คน นานาชาติ ครั้งที่ 1 และฟุตบอลโรงเรียนธนาคารออมสิน รอบคัดจังหวัดลำปาง
ประกาศผลสอบราคาซื้อโทรทัศน์สี(LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 ชุด
กิจกรรมประกวดออกแบบเสื้อกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2559
ศูนย์ภาษาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางได้เปิดคอร์สสอนภาษาอังกฤษ สำหรับสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษสากลของเคมบริดจ์
กำหนดพิธีเปิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี
รายชื่อนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559
ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และจอรับภาพ พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 ชุด
กำหนดการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ระดับปฐมวัย
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และจอภาพ พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 ชุด
Terms and Condition in Considering Foreign Teachers as Permanent Teachers under the Thai System
รายชื่อนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศผลสอบราคาซื้อประกันอุบัติเหตุนักเรียน
โครงการกิจกรรมเตรียมความพร้อมภาคฤดูร้อน SUMMER COURSE 2016
กำหนดการ งาน "ACL Charity Night" ประจำปีการศึกษา 2558
ขยายเวลารับ และยื่นซองสอบราคาซื้อประกันอุบัติเหตุนักเรียน
กำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 60 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันวันวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2558
รายการแข่งขันงาน Education for holistic development การศึกษาเพื่อการพัฒนาแบบองค์รวม
แผนผังเข้าแถวทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 109 รูป
ประกาศผลรางวัลสลากการกุศล 2558
การประกวดตกแต่งอาคารเทศกาลคริสต์มาส
ตารางสอบ และรายชื่อนักเรียน การสอบภายใน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
กำหนดการรับสมัครนนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
การรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศ ผลการประกวดราคาจัดทำเสื้อกีฬาสีของนักเรียน และครู
ประกาศ เรื่อง การจัดทำเสื้อกีฬาสีของนักเรียน และเสื้อครู
แบบเสื้อกีฬาสี Sports Day ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
กำหนดการ บำเพ็ญกุศล และพิธีฌาปนกิจศพ ม.บุรินทร์ วรุณพันธ์
กำหนดการ พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น
ประกาศ ผลสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ และอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทรักษาความปลอดภัย
ตารางสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ปีการศึกษา 2558
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ และอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กิจกรรมประกวดออกแบบเสื้อกีฬาสี ปีการศึกษา 2558

|<  <   1 2 3 4 5 6 7  >   >|