[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนผังเข้าแถวทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 109 รูป
ประกาศผลรางวัลสลากการกุศล 2558
การประกวดตกแต่งอาคารเทศกาลคริสต์มาส
ตารางสอบ และรายชื่อนักเรียน การสอบภายใน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
กำหนดการรับสมัครนนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
การรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศ ผลการประกวดราคาจัดทำเสื้อกีฬาสีของนักเรียน และครู
ประกาศ เรื่อง การจัดทำเสื้อกีฬาสีของนักเรียน และเสื้อครู
แบบเสื้อกีฬาสี Sports Day ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
กำหนดการ บำเพ็ญกุศล และพิธีฌาปนกิจศพ ม.บุรินทร์ วรุณพันธ์
กำหนดการ พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น
ประกาศ ผลสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ และอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทรักษาความปลอดภัย
ตารางสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ปีการศึกษา 2558
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ และอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กิจกรรมประกวดออกแบบเสื้อกีฬาสี ปีการศึกษา 2558
กำหนดการ วันผู้ปกครองพบครู ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1
กำหนดการมุทิตาจิตครู และเจ้าหน้าที่นักการเกษียณ
รายการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2558
ประกาศผลประกวดราคาจ้างทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2558
กำหนดการ การตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
กำหนดการ พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษา นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3
รายงานผลการเรียนชั้น ม.6 ของแต่ละห้องที่ได้คะแนนสูงสุด และนักเรียนที่ได้รับทุนปัทมะเสวี
กำหนดการ พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประกาศผลการประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
กำหนดการ ACL Charity Night ชั้นเนอสเซอรี่ - ป.3 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558
กำหนดการ ACL Charity Night ชั้น ป.4 - ม.6 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
รางวัลที่ 1 ของประเทศ โครงการทดสอบ PRE ม.ต้น
ผลการสอบคัดเลือกประเภทรับตรง และประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558
รางวัลโครงงานทดสอบ PRE GIFTED EP โดยชมรมบัณฑิตแนะแนว
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อหนังสือนักเรียน
ประกาศ ประกวดราคาจ้างทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม นักเรียน ครูและบุคลากร
พระอัครสังฆราช ฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช จะได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระคาร์ดินัล
ผลรางวัลสลากการกุศล ACL Christmas Fair 2014
กำหนดการ Christmas Concert Music We Cherish Part VI
กำหนดการลงทะเบียนมอบตัวเข้าเรียน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
กำหนดการลงทะเบียนมอบตัวเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
กำหนดการลงทะเบียนมอบตัวเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
กำหนดการลงทะเบียนมอบตัวเข้าเรียน ชั้น ม.4 (นักเรียนภายใน)
The Honorable Visitor came to visit our school
กำหนดการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน เครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลฯ
ประกาศ การจัดทำเสื้อกีฬาสีของนักเรียน และครู
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร นักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น

|<  <   1 2 3 4 5 6 7  >   >|