[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ชมวีดีโอการแสดง งาน ACL CHARITY NIGHT วันที่ 27 มกราคม 2560
ประกาศผลสอบกลางภาคเรียน 2/2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560
แผนที่การจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ และนิทรรศการวันวิชาการ วันที่ 18-20 มกราคม 2560
รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล Lucky Draw Christmas 2016 วันที่ 23 ธันวาคม 2559
กำหนดการพิธีอวยพรวันคริสต์มาส และวันปีใหม่ .. และผังกิจกรรม Christmas Fair 2016
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (ระบบสอบภายใน)
ตารางสอบ และแผนผังที่นั่งสอบ นักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบสอบภายใน) ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบสอบภายใน) ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระบบโควตาเรียน และ กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษา และศิลปวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 6
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
การเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาสี “เข็มแดงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2559”
กำหนดการแข่งขันกีฬาสี "เข็มแดงเกมส์ 2016"
กำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
ประกาศผลประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 ชุด
ผลการแข่งขันกีฬา กรีฑา กีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ประจำปี 2559
แบบเสื้อกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559 (สามารถสั่งจองเพิ่มเติมได้ที่มินิมาร์ท)
สาระความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก ทำกิจกรรมในเว็บไซต์ร่วมกับเพื่อนนักเรียน และประชาชนหลายๆประเทศ
กำหนดการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 15
ประกาศเกียรติบัตรโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "คนลำปาง ร่วมใจ สวมหมวดนิรภัย มีวินัยจราจร" ประจำปี 2559
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 ชุด
กำหนดการจัดงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ งานสัปดาห์ห้องสมุด
กำหนดการแข่งขันกีฬาประเพณีวันอัสสัมชัญ
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ประจำปีการศึกษา 2558
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ระดับประถมศึกษา
กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ
กำหนดการวันอัสสัมชัญ
กำหนดการแห่เทียนพรรษา
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านดนตรี) เพื่อคัดเลือกตัวแทน สพป.ลำปาง เขต 1
กำหนดการพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น
ผลการแข่งขันฟุตบอล 7 คน นานาชาติ ครั้งที่ 1 และฟุตบอลโรงเรียนธนาคารออมสิน รอบคัดจังหวัดลำปาง
ประกาศผลสอบราคาซื้อโทรทัศน์สี(LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 ชุด
กิจกรรมประกวดออกแบบเสื้อกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2559
ศูนย์ภาษาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางได้เปิดคอร์สสอนภาษาอังกฤษ สำหรับสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษสากลของเคมบริดจ์
กำหนดพิธีเปิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี
รายชื่อนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559
ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และจอรับภาพ พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 ชุด
กำหนดการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ระดับปฐมวัย
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และจอภาพ พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 ชุด
Terms and Condition in Considering Foreign Teachers as Permanent Teachers under the Thai System
รายชื่อนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศผลสอบราคาซื้อประกันอุบัติเหตุนักเรียน
โครงการกิจกรรมเตรียมความพร้อมภาคฤดูร้อน SUMMER COURSE 2016
กำหนดการ งาน "ACL Charity Night" ประจำปีการศึกษา 2558
ขยายเวลารับ และยื่นซองสอบราคาซื้อประกันอุบัติเหตุนักเรียน
กำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 60 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันวันวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2558
รายการแข่งขันงาน Education for holistic development การศึกษาเพื่อการพัฒนาแบบองค์รวม

|<  <   1 2 3 4 5 6  >   >|