Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพ

ลำดับ ผู้ร้องขอ หัวข้ออัลบั้ม รูปที่ ผู้โพสต์ ผู้ถ่ายภาพ วันที่ร้องขอ หมายเหตุ
1  มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ต้อนรับนักศึกษาจีน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง -  มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา 5 พ.ย. 2553 ต้องการทั้งอัลบั้ม ส่งไฟล์แล้ว
2  มิส  ปาริชาติ    วังชา  กิจกรรมกรีฑาสี ระดับปฐมวัย " เข็มแดงเกมส์ 2010 " วันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 -  มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มาสเตอร์  คมสัน    ชัยวิลยศ , มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์ , มาสเตอร์  ณรงค์    ตาปิ๊ก 22 พ.ย. 2553 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
3  มิส  พัทธนันท์    ใจเด็ด  วงโยธวาทิต ร่วมงานล่องสะเปาจาวเวียงละกอน ประจำปี 2553 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 -  มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มาสเตอร์  คมสัน    ชัยวิลยศ , มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์ 24 พ.ย. 2553 ต้องการทั้งอัลบั้ม ส่งไฟล์แล้ว
4  มิส  ปาริชาติ    วังชา  " น้อมวันทา บูชาพระคุณพ่อ " แผนกปฐมวัย วันที่ 3 ธันวาคม 2553 69  มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มาสเตอร์  คมสัน    ชัยวิลยศ , มาสเตอร์  นิรันดร์    ศรีสุข 3 ธ.ค. 2553 - ส่งไฟล์แล้ว
5  มิส  ปาริชาติ    วังชา  " น้อมวันทา บูชาพระคุณพ่อ " แผนกปฐมวัย วันที่ 3 ธันวาคม 2553 103  มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มาสเตอร์  คมสัน    ชัยวิลยศ , มาสเตอร์  นิรันดร์    ศรีสุข 3 ธ.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
6  มิส  ปาริชาติ    วังชา  " น้อมวันทา บูชาพระคุณพ่อ " แผนกปฐมวัย วันที่ 3 ธันวาคม 2553 109  มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มาสเตอร์  คมสัน    ชัยวิลยศ , มาสเตอร์  นิรันดร์    ศรีสุข 3 ธ.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
7  มาสเตอร์  นิรันดร์    ศรีสุข  ร่วมแสดงความยินดี เหรียญทองแดงเอเซี่ยนเกมส์ และ รางวัลจากนักศึกษาวิชาทหาร วันที่ 9 ธันวาคม 2553 -  มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา 9 ธ.ค. 2553 ต้องการทั้งอัลบั้ม ส่งไฟล์แล้ว
8  มิส  ปาริชาติ    วังชา  การซ้อมหนีไฟ และการป้องกันการเกิดอัคคีภัย แผนกปฐมวัย วันที่ 9 ธันวาคม 2553 -  มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มาสเตอร์  คมสัน    ชัยวิลยศ , มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์ 13 ธ.ค. 2553 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
9  มาสเตอร์  นิรันดร์    ศรีสุข  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2553 -  มาสเตอร์  นิรันดร์    ศรีสุข   มิส  ดวงเดือน    เกษม , มิส  พรรณภา    พงษ์ไพทูรย์ 16 ธ.ค. 2553 ต้องการทั้งอัลบั้ม ส่งไฟล์แล้ว
10  มิส  จันทร์ฉาย    มาปลูก  พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันครูและ วันขึ้นปีใหม่ 2554 วันที่ 14 มกราคม 2554 57  มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มาสเตอร์  คมสัน    ชัยวิลยศ 17 ม.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
11  มิส  เทพวลี    อภิวงศ์  โบว์ลิ่งการกุศล ACL สัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ระดับชั้นปฐมวัย-ประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 30 กรกฎาคม 2554 3  มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มาสเตอร์  คมสัน    ชัยวิลยศ , มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์ 4 ส.ค. 2554 - ส่งไฟล์แล้ว
12  มิส  เทพวลี    อภิวงศ์  โบว์ลิ่งการกุศล ACL สัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ระดับชั้นปฐมวัย-ประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 30 กรกฎาคม 2554 19  มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มาสเตอร์  คมสัน    ชัยวิลยศ , มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์ 4 ส.ค. 2554 - ส่งไฟล์แล้ว
13  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ  โบว์ลิ่งการกุศล ACL สัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษา วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 5  มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์    บุญศรี    ถาคำ 6 ส.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
14  มิส  เทพวลี    อภิวงศ์  โบว์ลิ่งการกุศล ACL สัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ระดับชั้นปฐมวัย-ประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 30 กรกฎาคม 2554 4  มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มาสเตอร์  คมสัน    ชัยวิลยศ , มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์ 6 ส.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
15  มาสเตอร์  นิรันดร์    ศรีสุข  กิจกรรมบูรณาการให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-4 วันที่ 4-5 สิงหาคม 2554 3  มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มาสเตอร์  ทวี    ยี่เผติ๊บ , มาสเตอร์  คมสัน    ชัยวิลยศ 6 ส.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
16  มาสเตอร์  นิรันดร์    ศรีสุข  รับมอบโล่รางวัลโรงเรียนน้ำดื่มได้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค วันที่ 5 สิงหาคม 2554 -  มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มาสเตอร์  ทวี    ยี่เผติ๊บ 8 ส.ค. 2554 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
17  มาสเตอร์  นิรันดร์    ศรีสุข  รับมอบโล่รางวัลโรงเรียนน้ำดื่มได้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค วันที่ 5 สิงหาคม 2554 3  มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มาสเตอร์  ทวี    ยี่เผติ๊บ 8 ส.ค. 2554 - ส่งไฟล์แล้ว
18          กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ของสมาคมสถานศึกษาเอกชน จ.ลำปาง วันที่ 5-6 กันยายน 2554 1  มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มาสเตอร์  คมสัน    ชัยวิลยศ 11 ก.ย. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
19          กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ของสมาคมสถานศึกษาเอกชน จ.ลำปาง วันที่ 5-6 กันยายน 2554 2  มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มาสเตอร์  คมสัน    ชัยวิลยศ 11 ก.ย. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
20          กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ของสมาคมสถานศึกษาเอกชน จ.ลำปาง วันที่ 5-6 กันยายน 2554 3  มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มาสเตอร์  คมสัน    ชัยวิลยศ 11 ก.ย. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
21          กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ของสมาคมสถานศึกษาเอกชน จ.ลำปาง วันที่ 5-6 กันยายน 2554 4  มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มาสเตอร์  คมสัน    ชัยวิลยศ 11 ก.ย. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
22          คณะครูระดับมัธยมศึกษา อบรมการใช้โปรแกรม "SWIS" ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย วันที่ 20 สิงหาคม 2554 7  มาสเตอร์  กิตติทัช    สืบธรรมกูร         11 ก.ย. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
23          คณะครูระดับมัธยมศึกษา อบรมการใช้โปรแกรม "SWIS" ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย วันที่ 20 สิงหาคม 2554 6  มาสเตอร์  กิตติทัช    สืบธรรมกูร         11 ก.ย. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
24          ค่ายปฐมนิเทศ นักเรียนห้อง Gifted โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครั้งที่ 2 วันที่ 7 สิงหาคม 2554 63  มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มาสเตอร์  สุรพงษ์    เหล่าจันตา 11 ก.ย. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
25          การแข่งขันกีฬาวันอัสสัมชัญ ประจำปี 2554 วันที่ 15 สิงหาคม 2554 52  มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มาสเตอร์  คมสัน    ชัยวิลยศ 11 ก.ย. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
26          งานเลี้ยงฉลองรางวัลพระราชทาน เกียรติยศ ผลงาน ความดี ศรีอัสสัม วันที่ 15 สิงหาคม 2554 65  มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มาสเตอร์  คมสัน    ชัยวิลยศ 11 ก.ย. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
27          พิธีเปิดกองลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง และวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 61  มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มาสเตอร์  คมสัน    ชัยวิลยศ , มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์ 11 ก.ย. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
28          พิธีเปิดกองลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง และวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 64  มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มาสเตอร์  คมสัน    ชัยวิลยศ , มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์ 11 ก.ย. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
29          พิธีสวนสนาม ทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 5  มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มาสเตอร์  สุรชัย    คำบุญลือ 11 ก.ย. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
30          พิธีสวนสนาม ทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 9  มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มาสเตอร์  สุรชัย    คำบุญลือ 11 ก.ย. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
หน้า     1 2 3 4  >   >|

** กรุณาตรวจสอบแหล่งดาวน์โหลดในหน้า Login ของท่าน (Tab บันทึกงาน)