Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพ

ลำดับ ผู้ร้องขอ หัวข้ออัลบั้ม รูปที่ ผู้โพสต์ ผู้ถ่ายภาพ วันที่ร้องขอ หมายเหตุ
1    ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ต้อนรับนักศึกษาจีน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง -     5 พ.ย. 2553 ต้องการทั้งอัลบั้ม ส่งไฟล์แล้ว
2    กิจกรรมกรีฑาสี ระดับปฐมวัย " เข็มแดงเกมส์ 2010 " วันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 -     , , 22 พ.ย. 2553 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
3    วงโยธวาทิต ร่วมงานล่องสะเปาจาวเวียงละกอน ประจำปี 2553 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 -     , 24 พ.ย. 2553 ต้องการทั้งอัลบั้ม ส่งไฟล์แล้ว
4    " น้อมวันทา บูชาพระคุณพ่อ " แผนกปฐมวัย วันที่ 3 ธันวาคม 2553 69     , 3 ธ.ค. 2553 - ส่งไฟล์แล้ว
5    " น้อมวันทา บูชาพระคุณพ่อ " แผนกปฐมวัย วันที่ 3 ธันวาคม 2553 103     , 3 ธ.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
6    " น้อมวันทา บูชาพระคุณพ่อ " แผนกปฐมวัย วันที่ 3 ธันวาคม 2553 109     , 3 ธ.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
7    ร่วมแสดงความยินดี เหรียญทองแดงเอเซี่ยนเกมส์ และ รางวัลจากนักศึกษาวิชาทหาร วันที่ 9 ธันวาคม 2553 -     9 ธ.ค. 2553 ต้องการทั้งอัลบั้ม ส่งไฟล์แล้ว
8    การซ้อมหนีไฟ และการป้องกันการเกิดอัคคีภัย แผนกปฐมวัย วันที่ 9 ธันวาคม 2553 -     , 13 ธ.ค. 2553 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
9    นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2553 -     , 16 ธ.ค. 2553 ต้องการทั้งอัลบั้ม ส่งไฟล์แล้ว
10    พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันครูและ วันขึ้นปีใหม่ 2554 วันที่ 14 มกราคม 2554 57     17 ม.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
11    โบว์ลิ่งการกุศล ACL สัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ระดับชั้นปฐมวัย-ประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 30 กรกฎาคม 2554 3     , 4 ส.ค. 2554 - ส่งไฟล์แล้ว
12    โบว์ลิ่งการกุศล ACL สัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ระดับชั้นปฐมวัย-ประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 30 กรกฎาคม 2554 19     , 4 ส.ค. 2554 - ส่งไฟล์แล้ว
13    โบว์ลิ่งการกุศล ACL สัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษา วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 5     6 ส.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
14    โบว์ลิ่งการกุศล ACL สัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ระดับชั้นปฐมวัย-ประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 30 กรกฎาคม 2554 4     , 6 ส.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
15    กิจกรรมบูรณาการให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-4 วันที่ 4-5 สิงหาคม 2554 3     , 6 ส.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
16    รับมอบโล่รางวัลโรงเรียนน้ำดื่มได้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค วันที่ 5 สิงหาคม 2554 -     8 ส.ค. 2554 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
17    รับมอบโล่รางวัลโรงเรียนน้ำดื่มได้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค วันที่ 5 สิงหาคม 2554 3     8 ส.ค. 2554 - ส่งไฟล์แล้ว
18    กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ของสมาคมสถานศึกษาเอกชน จ.ลำปาง วันที่ 5-6 กันยายน 2554 1     11 ก.ย. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
19    กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ของสมาคมสถานศึกษาเอกชน จ.ลำปาง วันที่ 5-6 กันยายน 2554 2     11 ก.ย. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
20    กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ของสมาคมสถานศึกษาเอกชน จ.ลำปาง วันที่ 5-6 กันยายน 2554 3     11 ก.ย. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
21    กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ของสมาคมสถานศึกษาเอกชน จ.ลำปาง วันที่ 5-6 กันยายน 2554 4     11 ก.ย. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
22    คณะครูระดับมัธยมศึกษา อบรมการใช้โปรแกรม "SWIS" ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย วันที่ 20 สิงหาคม 2554 7     11 ก.ย. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
23    คณะครูระดับมัธยมศึกษา อบรมการใช้โปรแกรม "SWIS" ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย วันที่ 20 สิงหาคม 2554 6     11 ก.ย. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
24    ค่ายปฐมนิเทศ นักเรียนห้อง Gifted โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครั้งที่ 2 วันที่ 7 สิงหาคม 2554 63     11 ก.ย. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
25    การแข่งขันกีฬาวันอัสสัมชัญ ประจำปี 2554 วันที่ 15 สิงหาคม 2554 52     11 ก.ย. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
26    งานเลี้ยงฉลองรางวัลพระราชทาน เกียรติยศ ผลงาน ความดี ศรีอัสสัม วันที่ 15 สิงหาคม 2554 65     11 ก.ย. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
27    พิธีเปิดกองลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง และวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 61     , 11 ก.ย. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
28    พิธีเปิดกองลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง และวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 64     , 11 ก.ย. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
29    พิธีสวนสนาม ทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 5     11 ก.ย. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
30    พิธีสวนสนาม ทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 9     11 ก.ย. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
หน้า     1 2 3 4  >   >|

** กรุณาตรวจสอบแหล่งดาวน์โหลดในหน้า Login ของท่าน (Tab บันทึกงาน)