รางวัลเกียรติยศ DAILYMIRROR AWARD 2021 สาขา “เยาวชนดีเด่น” วันที่ 26 มีนาคม 2564 (7 เม.ย. 2564)
พิธีเปิดกิจกรรม Summer Course 2021 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 5 เมษายน 2564 (5 เม.ย. 2564)
กิจกรรมประสบการณ์แสนสนุก นักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 (Summer Course 2021) วันที่ 2 เมษายน 2564 (5 เม.ย. 2564)
ภาพบรรยากาศ วันแรกของการเปิด Summer Course 2021 ระดับปฐมวัย วันที่ 1 เมษายน 2564 (2 เม.ย. 2564)
ภาพบรรยากาศการจำหน่ายหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และชุดเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2564 วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2564 (1 เม.ย. 2564)
การอบรมคุณครูระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ในหัวข้อ จิตวิทยาเด็ก และวัยรุ่น วันที่ 25 มีนาคม 2564 (29 มี.ค. 2564)
การประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ก่อนปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 25 มีนาคม 2564 (25 มี.ค. 2564)
งานเลี้ยงขอบคุณครูพนักงาน  “วันครอบครัวพนักงาน ACL” วันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ลานกิจกรรม La Providence (24 มี.ค. 2564)
ถัดไป