Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก ของ งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ ปีการศึกษา 2562
จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน