Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก ของ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562
จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนระดับชั้น ม.2
จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนระดับชั้น ม.3
จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนระดับชั้น ม.4
จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนระดับชั้น ม.5
จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนระดับชั้น ม.6