Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก ของ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/4
สอนกิจกรรมแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สอนกิจกรรมแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สอนกิจกรรมแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สอนกิจกรรมแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5
สอนกิจกรรมแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6