Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก ของ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
บริหารจัดการ และกำกับติดตามจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด