Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก ของ งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562
จัดระบบการบริหารและบริการด้านบริหารงานศูนย์ภาษาต่างประเทศให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน