ชื่อ-สกุล : มิสศิรินิภา เคนแคน

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ.5ปี ( มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ )

more...