ชื่อ-สกุล : มิสกุลชฎา จันเตือม

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ ( มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง )

more...