ชื่อ-สกุล : นายอาเดช ฟูคำ

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปวท. ( วิทยาลัยเทคนิคลำปาง )

more...