ชื่อ-สกุล : ม.กนกกร เกตทอง

สังกัดหน่วยงาน : งานอนามัยและพยาบาล , งานบริหารกลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต 4 ปี ( วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีนครลำปาง )

more...