ชื่อ-สกุล : มิสสุพัตรา แหสกุล

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนระดับปฐมวัย , ครูผู้สอนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 , งานบริหารฝ่ายปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ. ( ม.ราชภัฎลำปาง )

more...