ชื่อ-สกุล : มิสสุพัตรา แหสกุล

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย , ครูผู้สอนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 , ครูผู้สอนระดับปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ. ( ม.ราชภัฎลำปาง )

more...