ชื่อ-สกุล : มิสพัทธนันท์ ใจเด็ด

สังกัดหน่วยงาน : งานโยธวาทิต

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี )

more...