ชื่อ-สกุล : มิสหนึ่งนุช นิ่มเชียง

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนระดับปฐมวัย , ครูผู้สอนเนอสเซอรี่และชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 , งานบริหารฝ่ายปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คุรุศาสตร์ ( สถาบันราชภัฏลำปาง )

more...