ชื่อ-สกุล : มิสวัจนันท์ พวงเงิน

สังกัดหน่วยงาน : งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย , ครูผู้สอนเนอสเซอรี่และชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 , ครูผู้สอนระดับปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ. ( ราชภัฎลำปาง )

more...