ชื่อ-สกุล : มิสเพียงจันทร์ กุณดอย

สังกัดหน่วยงาน : สื่อสารและ SWIS ACL , งานบริหารฝ่ายปฐมวัย , ครูผู้สอนระดับปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ ( สถาบันราชภัฏลำปาง )

more...