ชื่อ-สกุล : มิสนันทอง เรืองยศ

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนระดับปฐมวัย , ครูผู้สอนเนอสเซอรี่และชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ( สถาบันราชภัฏลำปาง )

more...