ชื่อ-สกุล : มิสเทพมณี เครือเทพ

สังกัดหน่วยงาน : งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย , ครูผู้สอนเนอสเซอรี่และชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( สถาบันราชภัฏลำปาง )

more...