ชื่อ-สกุล : มิสเทพมณี เครือเทพ

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนเนอสเซอรี่และชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 , งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( สถาบันราชภัฏลำปาง )

more...