ชื่อ-สกุล : มิสวารุณี ญานิวงค์

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ ( มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง )

more...