ชื่อ-สกุล : มิสสายรุ้ง ฝั้นเต็ม

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ค.บ ( มหาวิทยาลัยาราชภัฎลำปาง )

more...