ชื่อ-สกุล : มิสจันทนา โพธิจินดา

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนระดับปฐมวัย , ครูผู้สอนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตบัณฑิต ( ราชภัฏลำปาง )

more...