ชื่อ-สกุล : มิสจันทนา โพธิจินดา

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 , ครูผู้สอนระดับปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตบัณฑิต ( ราชภัฏลำปาง )

more...