ชื่อ-สกุล : มิสสิริกร สุนทรศีลวัตร

สังกัดหน่วยงาน : งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย , ครูผู้สอนเนอสเซอรี่และชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 , ครูผู้สอนระดับปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( สถาบันราชภัฏลำปาง )

more...