ชื่อ-สกุล : มิสภารุจา ใจแก้วแดง

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณทิต ( ม.ราชภัฎลำปาง )

more...