ชื่อ-สกุล : มิสฌาณิกา ธิวงศ์เงิน

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ ( มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง )

more...