ชื่อ-สกุล : มิสมยุรี ธิแก้ว

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. ( มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี )

more...