ชื่อ-สกุล : มิสDanche Karova

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ARTS IN ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES ( THE UNIVERSITY OF MANCHESTER )

more...