ชื่อ-สกุล : มิสNina Khryss Ariquez

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนระดับปฐมวัย , ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Elementary Education ( Bukidnon State University )

more...