ชื่อ-สกุล : มิสปาณิสรา เมืองคำบุตร

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนโครงการ CEP

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( มหาวิทยาลัยจี้หนาน กว่างโจว ประเทศจีน )

more...