ชื่อ-สกุล : มิสDaisy Alog Puertas

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนโครงการ CEP

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Bachelor of Secondary Education ( West Visayas State University )

more...