ชื่อ-สกุล : มิสAudree Samson Tacastacas

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ฺBachelor of Art ( Ateneo De Dcvao University )

more...