อัลบัมภาพที่ 7417    รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน World Robot Olympiad Thailand Online 2021 เป็นตัวแทนประเทศทีมชาติไทยเพื่อไปชิงแชมป์ต่อในระดับนานาชาติ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
อัลบัมภาพที่ 7405    ประชุมครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 เรื่องการจัดกิจกรรม ACL CARE PROJECT (15 ตุลาคม 2564) (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
<< Back Next >>