อัลบัมภาพที่ 6035    ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร่วมกับที่ปรึกษากิจกรรม ม.สุวัช เกียรติมณีรัตน์ (งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)
อัลบัมภาพที่ 6034    ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
<< Back Next >>