อัลบัมภาพที่ 6537    ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ 7/2563 (งานจัดซื้อ)
อัลบัมภาพที่ 6518    พิธีเปิดกิจกรรม Summer Course 2021 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 5 เมษายน 2564 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
<< Back Next >>