อัลบัมภาพที่ 6044    รางวัลชนะเลิศ ประเภท Compound U12 18 M. (ดวลบุคคล) การแข่งขันยิงธนู TNSU.LAMPANG ARCHERY SHOOT วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 (งานกีฬา)
อัลบัมภาพที่ 6042    ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 (งานบริหารกลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ)
<< Back Next >>