อัลบัมภาพที่ 4907    ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง พบปะนักเรียนระดับปฐมวัย วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 (ผู้อำนวยการ)
อัลบัมภาพที่ 4895    Visit of Rev. Bro. Pratap Reddy, Assistant General of Montfort Brothers of St. Gabriel, to Assumption College Lampang. (ผู้อำนวยการ)
<< Back Next >>