อัลบัมภาพที่ 5435    ขยายผลการอบรมครูที่ได้รับรางวัลงานวิจัยในชั้นเรียนมาแบ่งปันความรู้ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ปฐมวัย วันที่ 2 มีนาคม 2563 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
อัลบัมภาพที่ 5434    อบรมการโพสต์เอกสาร ในระบบ SWIS สำหรับครูปฐมวัย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ป.1-ป.2 อาคารเซนต์หลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 3 มีนาคม 2563 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
<< Back Next >>