อัลบัมภาพที่ 5595    กิจกรรมฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึก มทบ.32 จังหวัดลำปาง วันที่ 21 มกราคม 2563 (งานนักศึกษาวิชาทหาร)
อัลบัมภาพที่ 5394    พิธีปิดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และพิธีส่ง-รับกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 (งานลูกเสือ-เนตรนารี)
<< Back Next >>