อัลบัมภาพที่ 5436    การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 7 มีนาคม 2563 (งานรับนักเรียน)
อัลบัมภาพที่ 5398    สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง (กรุงเทพฯ) ในนาม บราเดอร์อเล็กซานเดอร์ วี โอ แมททิว มอบเงินสมทบทุนเพื่อจัดซื้อสมาร์ทบอร์ด จำนวน 350,000 บาท วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 (งานบริหารแผนกการเงิน)
<< Back Next >>