อัลบัมภาพที่ 5357    การประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 31 มกราคม 2563 (งานบริหารแผนกธุรการ)
อัลบัมภาพที่ 5350    การมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย ตั้งแต่ ชั้นเนอสเซอรี่ ถึง ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 วันที่ 27-30 มกราคม 2563 (งานรับนักเรียน)
<< Back Next >>