อัลบัมภาพที่ 5379    Comprehensive English Program (CEP) held an Educational Trip for P1 – P4 students (โครงการ CEP)
อัลบัมภาพที่ 5376    โครงการ “Thailand New Gen Inventors Award 2020” ประกวด และจัดแสดงในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563” วันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2563 (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
<< Back Next >>