อัลบัมภาพที่ 5390    กิจกรรมสู่อ้อมกอดถอดผ้าเอี๊ยม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้อนรับ นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ณ อาคารเซนต์หลุยส์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
อัลบัมภาพที่ 5382    โครงการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Smart TECH ระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
<< Back Next >>